Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Jokainen ongelma on vain turhautunut unelma.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään johonkin elämäsi solmukohtaan ja etsitään sille yhdessä ratkaisua. Terapian keskiössä ovat omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen, tulevaisuuteen suuntautuminen sekä arvostus inhimillisyyttä kohtaan. Terapeutti pyrkii kanssasi tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen, jossa keskustelukumppanin ajattelu- ja toimintatapoja kunnioitetaan.

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita diagnooseja tai lääkärin lähetteitä, halu keskustella mieltä painavasta asiasta riittää. Terapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi perhe-elämän tai parisuhteen pulmakohtia, omaa jaksamista, työ- tai opiskelijaelämän murheita, alakuloisuutta tai yksinäisyyttä. Kaikkiin elämän ongelmiin ei kuitenkaan aina voi löytää suoraa vastausta, mutta erilaisia näkökulmia pohtimalla ongelman kanssa elämistä voidaan helpottaa ja tukea. 

Lyhytterapian kesto on useimmiten 1 - 20 kertaa ja monet saavat tarvitsemansa avun jo alle 10 kerran aikana. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykiatrista sairaudenhoitoa, joten kaikille lyhytterapia ei sovellu. Mielenterveysdiagnoosi ei estä lyhytterapiaan hakeutumista, mutta vakavampien mielenterveyden haasteiden kohdalla suositellaan psykiatrista hoitoa. 

Lyhytterapiaa voi tuottaa 2-vuotisen täydennyskoulutuksen käynyt ammattilainen. Koulutus pohjautuu psykoterapian ydinmenetelmiin ja ajatusmaailmaan sekä sisältää oikeiden asiakkaiden kanssa tehtyä harjoitusterapiaa ja kouluttajien antamaa työnohjausta. Oman koulutukseni kouluttajina toimivat PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu ja FM, lehtori, psykoterapeutti, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja Anita Hedman.

Kiinnostuitko?

Miksi valitsisin etäterapian?

Puhelimitse tai videopuheluna toteutettu terapia voi tutkitusti olla yhtä tehokasta kuin kasvotusten toteutettu terapia. Hyötynä on, että asiakas saa terapian omaan ympäristöönsä ja terapeutin kanssa voi keskustella vaikka omalla kotisohvalla, mikä voi etenkin ahdistuksen ja pelkotilojen kanssa kamppaileville olla terapiaan hakeutumisen edellytys. Monet terapeutit tarjoavat aikoja vain arkipäivisin virastoaikaan, mutta etäterapiaa voi esimerkiksi työssäkäyvä saada myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Onko lyhytterapiasta hyötyä?

Erilaisia lyhytterapiamuotoja on tutkittu Suomessa verrattain vähän, mutta etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa on saatu rohkaisevia tuloksia. Suomessa pitkäkestoisin tutkimus on Helsingin Psykoterapiatutkimus, josta lisätietoja löytyy täältä. Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka pitkäkestoisella psykoterapialla saavutetaan pysyvämpiä vaikutuksia keskivaikeiden mielenterveysongelmien hoidossa, lyhytterapialla voidaan vaikuttaa esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireiden lieventymiseen pidempää psykoterapiaa nopeammin. Myös YLE on uutisoinut aiheesta, lue lisää täältä. 

Mitä terapia vaatii sinulta?

Halua keskustella omista asioista

Terapia on hyödyllisintä silloin, kun kokee tarvetta käydä kokemuksiaan läpi ulkopuolisen ammattilaisen kanssa tai jos tuntee olevansa eksynyt elämässä.

Kykyä reflektoida

Omien ajatusten, tunteiden ja toimintatapojen pohtiminen ja tutkiminen vievät terapiassa eteenpäin.

Sitoutumista

Terapiassa etsitään ratkaisuja joskus vaikeidenkin kysymysten kautta, joten sitoutuminen ja sinnikkyys ovat tärkeässä asemassa.

Jäikö kysyttävää? 

Mietitkö sopiiko lyhytterapia sinulle?