Palvelu- ja peruutusehdot

Palvelu- ja peruutusehdot


Palveluehdot

Lyhytterapia on luottamuksellista eikä siitä raportoida muille ilman asiakkaan suostumusta. Terapia on vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa käytetään jatkuvan reflektoinnin ja palautteen periaatetta. Asiakkaalla ja terapeutilla on oikeus ja velvollisuus ottaa puheeksi terapian tuloksellisuutta haittaavat ja hyödyttävät tekijät. Asiakkaan terapiaan tuomia asioita käsitellään luottamuksellisessa ja arvostavassa ilmapiirissä, jossa kumpikin sitoutuu tekemään parhaansa. Mahdolliset terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen liittyvät vaikeat asiat tai ongelmakohdat otetaan puheeksi ja niitä käsitellään yhteisen kehittämisen ja oppimisen näkökulmasta. Kriittinen palaute pyritään käsittelemään yhteistyössä asiakkaan ja terapeutin välillä.

Asiakkaalla on oikeus keskeyttää terapia. Tällaisessa tilanteessa asiakas ja terapeutti pyrkivät kuitenkin ensin keskustelemaan keskeytyksen syystä ja mahdollisesti korjaamaan tilanteen palautteen perusteella. Terapeutti sitoutuu varaamaan tämänkaltaiselle keskustelulle vähintään yhden 45 minuutin ajan, joka laskutetaan normaalin hinnaston mukaisesti. Terapian lopettaminen ja keskeyttäminen pyritään sopimaan yhteistyössä ja terapeutti pyrkii varmistamaan asiakkaan jatkohoidon, mikäli se on mahdollista ja sille on tarvetta. Myös terapeutilla on oikeus keskeyttää terapia, mikäli hänen ammatillisen arvionsa mukaan joku toinen taho voisi auttaa asiakasta paremmin tai jos asiakas käyttäytyy asiattomasti.

Asiakkaalla on oikeus ehdottaa erilaisia hänelle sopivia terapiakäytäntöjä, joiden käytöstä sovitaan yhdessä terapeutin kanssa.

Terapeutti ei voi taata vapaiden aikojen löytymistä.

Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai ajanvarauspalvelussa viimeistään 12 tuntia ennen varattua aikaa. Alle 12 tunnin aikana tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% varatun ajan hinnasta. Sairastumisista johtuvista peruutuksista ei laskuteta, jos asiakkaalla on esittää lääkärintodistus. Terapeutti ei voi taata korvaavan ajan löytymistä peruutusten tilalle. Terapeutilla on myös oikeus peruuttaa varattu aika ilman erillistä korvausta.

Mikäli varattua aikaa ei peruta verkossa tai ottamalla terapeuttiin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, terapeutti laskuttaa täyden hinnan käyttämättömästä ajanvarauksesta.

Mikäli asiakas ei vastaa terapeutin soittamaan puheluun tai asiakas soittaa takaisin myöhässä varatun ajan aikana, myöhästymisaika on pois terapia-ajasta ja terapiasessio laskutetaan koko varatulta ajalta.

Peruutusehdot eivät koske pro bono -asiakkaita.