Palvelu- ja peruutusehdot

Palvelu- ja peruutusehdot


Palveluehdot

Lyhytterapia ja muut tuotettavat palvelut ovat luottamuksellista eikä niistä raportoida kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Työskentely on vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa käytetään jatkuvan reflektoinnin ja palautteen periaatetta. Asiakkaalla ja terapeutilla on oikeus ja velvollisuus ottaa puheeksi työskentelyn tuloksellisuutta haittaavat ja hyödyttävät tekijät. Asiakkaan työskentelyyn tuomia asioita käsitellään luottamuksellisessa ja arvostavassa ilmapiirissä, jossa kumpikin sitoutuu tekemään parhaansa. Mahdolliset terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen liittyvät vaikeat asiat tai ongelmakohdat otetaan puheeksi ja niitä käsitellään yhteisen kehittämisen ja oppimisen näkökulmasta. Kriittinen palaute pyritään käsittelemään yhteistyössä asiakkaan ja terapeutin välillä.

Asiakkaalla on oikeus keskeyttää työskentely. Tällaisessa tilanteessa asiakas ja terapeutti pyrkivät kuitenkin ensin keskustelemaan keskeytyksen syystä ja mahdollisesti korjaamaan tilanteen palautteen perusteella. Terapeutti sitoutuu asiakkaan niin halutessa varaamaan tämänkaltaiselle keskustelulle vähintään yhden 45 minuutin ajan, joka laskutetaan normaalin hinnaston mukaisesti. Terapian lopettaminen ja keskeyttäminen pyritään sopimaan yhteistyössä ja terapeutti pyrkii varmistamaan asiakkaan jatkohoidon, mikäli se on mahdollista ja sille on tarvetta. Myös terapeutilla on oikeus keskeyttää työskentely, mikäli hänen ammatillisen arvionsa mukaan joku toinen taho voisi auttaa asiakasta paremmin tai jos asiakas käyttäytyy asiattomasti.

Asiakkaalla on oikeus ehdottaa erilaisia hänelle sopivia työskentelykäytäntöjä, joiden käytöstä sovitaan yhdessä terapeutin kanssa.

Terapeutti ei voi taata vapaiden aikojen löytymistä.

Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla viimeistään 12 tuntia ennen varattua aikaa. Alle 12 tunnin aikana tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% varatun ajan hinnasta. Terapeutti ei voi taata korvaavan ajan löytymistä peruutusten tilalle. Terapeutilla on myös oikeus peruuttaa varattu aika ilman erillistä korvausta.

Mikäli varattua aikaa ei peruta lainkaan ottamalla terapeuttiin yhteyttä puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla, laskutetaan täysi hinta käyttämättömästä terapia-ajasta.

Mikäli asiakas ei vastaa terapeutin soittamaan puheluun tai asiakas soittaa takaisin myöhässä varatun ajan aikana, myöhästymisaika on pois työskentelyajasta ja työskentelysessio laskutetaan koko varatulta ajalta.

Peruutusehdot koskevat kaikkia palvelumuotoja, ellei palvelukuvauksessa toisin erikseen mainita. Peruutusehdot eivät koske pro bono-, eikä Nuotti-asiakkaita.