Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.
- Suomen Työnohjaajat ry

Työnohjaus on työtä ja organisaatiota kehittävä vakiintunut työskentelymenetelmä, jolla on pitkät juuret terapiassa ja valmennuksessa. Niin kauan kuin ihminen on tehnyt työtä, on myös ollut tarvetta keksiä keinoja, joilla työn tekeminen saataisi muuttumaan helpommaksi ja työntekijät jaksamaan paremmin. Koulutetun työnohjaajan tuella yksittäinen työntekijä tai useasta työntekijästä koostuva ryhmä voi syventyä oman työn ja työn tekemisen tapojen ytimeen ja etsiä keinoja onnistua työssä, selviytyä muutoksista ja voida kokonaisvaltaisesti paremmin.

Työnohjausprosessi voi kestää muutamasta tapaamiskerrasta ylöspäin ja prosessille määritellään aina yhteisön ja yksilön toimintaa tukeva tavoite. Tapaamiset kestävät yleensä tunnista puoleentoista kerrallaan ja tapaamisia järjestetään 2-4 viikon välein. Työnohjaustapaamisissa keskustellaan avoimesti ja täysin luottamuksellisesti omaan työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja pysähdytään jäsentämään niitä eri näkökulmista. Työnohjauksessa voidaan keskittyä esimerkiksi vahvistamaan yksilön tai työryhmän ammattillista itsetuntoa, etsiä ratkaisuja työssäjaksamiseen tai rauhoittaa kriisiytynyttä tilannetta työpaikalla. Työnohjauksen hyötyjä ja vaikutusta arvioidaan asiakkaan kanssa koko prosessin ajan.


Miksi hankkisin työnohjausta itselleni tai tiimilleni?

Jos aika tuntuu työpaikalla valuvan sormien läpi kuin hiekka ja kuluvan muuhun kuin olennaiseen, voi työnohjauksesta olla apua. Työnohjauksessa työn tekemisen tavoitteet jäsentyvät, roolit ja vuorovaikutussuhteet selkiytyvät, joustavuus ja resilienssi alati muuttuvassa työelämässä lisääntyvät ja arvokasta aikaa jää muuhunkin kuin tulipalojen sammutteluun. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä työnohjaustarpeistasi!