Nuotti-valmennus

Mikä Nuotti-valmennus?

Nuotti-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä. Toteutan valmennuksia Tampereella ja lähiympäristössä.

Valmentajan tuella nuorella on mahdollisuus

 • ymmärtää omat vahvuutensa ja taitonsa
 • innostua suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
 • ottaa konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää

Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valmennus on nuorelle maksutonta.

Kenelle?

Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille

 • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
 • jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
 • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön

Mitä Nuotti-valmennuksessa tapahtuu?

Nuotti-valmennuksessa valmentaja tapaa nuorta 20 kertaa viiden kuukauden aikana. Tapaamiset ovat yhden tunnin mittaisia. Tapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi nuoren kotona, kirjastossa, kahvilassa, oppilaitoksessa tai muussa nuorelle mukavassa paikassa. Valmentajalla on käytössä myös oma toimistotila. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa etänä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä esimerkiksi viestittelemällä. 

Valmennuksen tavoitteena on käydä läpi nuoren elämäntilannetta, taitoja, vahvuuksia ja tulevaisuudensuunnitelmia. Valmentaja ja nuori voivat esimerkiksi tutustua uusiin harrastuksiin, selvittää raha-asioita, opetella ruoanlaittoa ja kodinhoitoa, vierailla oppilaitoksissa tai vaikka vain keskustella mieltä painavista asioista. Valmennuksessa keskitytään tekemään ja opettelemaan asioita, jotka nuori itse kokee tärkeiksi. Nuori saa vinkkejä ja intoa tulevaisuuden suunnitteluun, apua tällä hetkellä vaivaavien ongelmien kanssa ja jonkun, joka kuuntelee ja tukee tiiviisti.

Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • auttaa nuorta hahmottamaan  omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan elämän eri osa-alueilla
 • helpottaa uuden harrastuksen aloittamista, ihmisten seuraan hakeutumista tai päivärytmin rakentamista
 • hoitaa yhdessä nuoresta hankalalta tuntuvia käytännön asioita (esim. laskujen maksaminen, ruoanlaitto, siivoaminen)
 • tukea hakemaan koulu- tai työpaikkoja ja valmistautua haastatteluihin
 • löytää arkisesta elämästä hyviä ja merkityksellisiä asioita
 • koota tarpeelliset palvelut tukiverkostoksi nuoren ympärille

Miten mukaan?

Nuotti-valmennukseen pääsee ottamalla yhteyttä Kelaan. Lääkärinlausuntoja tai hakemuksia ei tarvita, pelkkä yhteydenotto riittää. Nuori itse voi ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Viranomaislinjan kautta esimerkiksi Ohjaamo tai aikuissosiaalityö voi ilmoittaa nuoren mukaan.

Kelan kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa Nuotti-valmentajan valitsemisesta.  Nuori voi toivoa haluamaansa valmentajaa. Minulle valmennukseen pääsee Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kautta, joka löytyy Kelan palveluntuottajahausta Nuotti-valmennuksen yhtenä palveluntuottajana Pirkanmaalla.