Palvelut

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään johonkin elämäsi solmukohtaan ja etsitään sille yhdessä ratkaisua.

Valittavana 45 min tai 90 min keskusteluaikoja.

Tunnetyöskentely on erilaisten haastavien tunnekokemusten työstämistä ratkaisukeskeisin keinoin. Saat työkaluja ja harjoituksia tunnetilojen säätelyyn ja hallintaan.

Paketti sisältää 3 keskustelukertaa ja harjoituksia.