Muutosvalmennus

Muutosvalmennus

Joka vuosi uuden vuoden yönä ihmiset ympäri maailman tekevät lupauksia muutoksesta. Yksi lupaa lopettaa juomisen, toinen vannoo aloittavansa liikuntaharrastuksen. Lupausten tekeminen juhlan keskellä on kevyt tapa haaveilla oman itsensä ja elämänsä paremmasta versiosta. Lupausten takana voi olla vuosien ajan maton alle lakaistu haave, jota ei syystä tai toisesta ole pystynyt toteuttamaan. Miksi toisten lupauksista tulee elämäntapa ja toiset eivät pääse kuntosalin nettisivuja pidemmälle? Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti pyrkiminen on taito, jota ei tarvitse opetella yksin. 

Muutosvalmennus on 5 valmennuskertaa sisältävä ja puhelimitse toteutettava kokonaisuus, jossa syvennytään muutoksen motivaattoreihin, puretaan edistymisen esteitä ja etsitään askeleet muutokseen, joka kestää arjessa vastaan tulevia haasteita. Valmennus eroaa terapiasta siinä, että terapian avulla pyritään saattamaan ihminen takaisin perustasolle niin, että kohdatut haasteet ja ongelmat eivät enää heikentäisi selviytymiskykyä. Valmennuksessa taas tavoite on päästä perustasolta ylemmäs kohti oikeiden valintojen ja perusteltujen, kestävien muutosten aikaansaamaa merkityksellisempää arkea ja hyvinvointia.

Millaisissa tilanteissa muutosvalmennuksesta on hyötyä? Muutosvalmennus sopii erinomaisesti erilaisiin valintatilanteisiin ja päätöksentekoon sekä tukemaan epätoivotun käyttäytymisen vähentämisessä.

 • Haluaisin irtisanoutua työstä ja heittäytyä yrittäjäksi,
  mutta uskallanko?
 • En pärjännyt koulussa nuorempana,
  voinko vielä joskus opiskella?
 • Haluaisin lopettaa tupakoinnin,
  mutta en viimeksikään pystynyt.
 • Innostun kuntoilusta monta kertaa vuodessa,
  mutta parissa viikossa innostus laantuu.

Kuulostaako tutulta?

Mitä valmennuksessa tapahtuu? Muutosvalmennuksen prosessi pohjautuu ratkaisukeskeiseen ja kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen ja sen tavoitteena on lisätä asiakkaan ymmärrystä omista edellytyksistään toivotun muutoksen toteuttamiseen.  Valmennus lisää itsetuntemusta ja antaa työkaluja itselle ominaisimman suunnan valitsemiseen sekä auttaa löytämään uusia, konkreettisia keinoja tukemaan muutoksessa.

Ensimmäisellä ja toisella kerralla kartoitetaan muutostoive, muotoillaan sopiva tavoite sekä suunnitellaan toteuttamiskelpoinen polku kohti tavoitetta. Kolmas kerta käytetään muutosta tukevien voimavarojen ja motivaattoreiden tutkimiseen. Neljännen ja viimeisen kerran aikana varaudutaan esteisiin ja motivaation heikentymiseen sekä lähdetään toteuttamaan suunnitelmaa. Valmennuksen aikana hyödynnetään erilaisia harjoituksia. Lisäksi pakettiin sisältyy ilmainen seurantapuhelu valmennuksen päätyttyä.

Kiinnostuitko?