Tunnetyöskentely

Ratkaisukeskeinen tunnetyöskentely

Ratkaisukeskeinen tunnetyöskentely, kuten lyhytterapiakin, on matalan kynnyksen keskustelutukea, jonka keskipisteessä on jokin tunnekokemus, jonka kanssa selviytyminen on alkanut käydä vaikeaksi. Tunnetyöskentelyssä voidaan keskittyä esimerkiksi ahdistuksen lievittämiseen, stressinhallinnan keinoihin, surun helpottamiseen tai häpeänkokemusten läpikäymiseen. Tunnetyöskentelyssä puretaan tunnetilaa omilla ehdoillasi ja etsitään sopivia työkaluja tunteiden käsittelemiseen ja niiden kanssa toimeen tulemiseen.

Kolmen kerran tunnetyöskentelyprosessin aikana pysähdytään hetkeksi jylläävän tunteen äärelle ja pohditaan yhdessä, millaisista asioista tunne voisi yrittää kertoa. Lisäksi tunnetyöskentelyssä opit tunnistamaan ja haastamaan omia tulkintojasi ja ajattelutapojasi, jotka vaikuttavat tunnekokemuksiin. Työskentelyn aikana etsitään myös selviytymiskeinoja ja harjoitellaan itsemyötätuntoa eri menetelmin. Tunnetyöskentelyn jälkeen on mahdollista jatkaa lyhytterapiassa, mikäli sen kokee tarpeelliseksi.  

Kiinnostuitko?